vĐồng tin tức tài chính 365

Tân Hoa Xã: Ba quan chức Vũ Hán bị triệu tập họp khẩn trong đêm, đỏ bừng mặt nghe khiển trách

2020-02-12 11:51
Tân Hoa Xã: Ba quan chức Vũ Hán bị triệu tập họp khẩn trong đêm, đỏ bừng mặt nghe khiển tráchChủ tịch quận Vũ Xương, thành phố Vũ Hán Dư Tùng - một trong ba quan chức được triệu tập - vừa nghe khiển trách vừa đỏ bừng mặt.

Xem thêm: nhc.41852630121200202-hcart-neihk-ehgn-tam-gnub-od-med-gnort-nahk-poh-pat-ueirt-ib-nah-uv-cuhc-nauq-ab-ax-aoh-nat/nv.fefac

Comments:0 | Tags:No Tag

“Tân Hoa Xã: Ba quan chức Vũ Hán bị triệu tập họp khẩn trong đêm, đỏ bừng mặt nghe khiển trách”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools