vĐồng tin tức tài chính 365

Cảnh sát Anh thông báo nguyên nhân tử vong của 39 người Việt trong container: Do ngạt khí và quá nóng

2020-02-12 11:51
Cảnh sát Anh thông báo nguyên nhân tử vong của 39 người Việt trong container: Do ngạt khí và quá nóngCảnh sát Anh hôm 11/2 đã công bố kết quả sơ bộ sau quá trình khám nghiệm tử thi 39 nạn nhân trong xe container.

Xem thêm: nhc.75644328021200202-gnon-auq-av-ihk-tagn-od-reniatnoc-gnort-teiv-iougn-93-auc-gnov-ut-nahn-neyugn-oab-gnoht-hna-tas-hnac/nv.fefac

Comments:0 | Tags:No Tag

“Cảnh sát Anh thông báo nguyên nhân tử vong của 39 người Việt trong container: Do ngạt khí và quá nóng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools