vĐồng tin tức tài chính 365

Thái Lan tuyên bố mở cửa chào đón khách du lịch Trung Quốc

2020-02-12 11:51
Thái Lan tuyên bố mở cửa chào đón khách du lịch Trung QuốcThủ tướng Thái Lan - Prayuth Chan-ocha, nhiều lần phát biểu kể từ khi dịch bệnh bùng phát rằng: "Chúng tôi kiểm soát được toàn bộ tình hình hiện nay.". Hơn nữa, sự phụ thuộc lớn của nền kinh tế Thái Lan đối với khách du lịch Trung Quốc cũng là một lý do để quốc gia này tiếp tục mở rộng cánh cửa.

Xem thêm: nhc.70492244111200202-couq-gnurt-hcil-ud-hcahk-nod-oahc-auc-om-ob-neyut-nal-iaht/nv.fefac

Comments:0 | Tags:No Tag

“Thái Lan tuyên bố mở cửa chào đón khách du lịch Trung Quốc”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools