vĐồng tin tức tài chính 365

Thượng Hải hồi sinh bệnh viện 'đắp chiếu' từ năm 2003 để đối phó dịch corona

2020-02-12 11:51
Thượng Hải hồi sinh bệnh viện 'đắp chiếu' từ năm 2003 để đối phó dịch coronaCơ sở y tế này với 200 giường bệnh sẽ được trang bị các phòng cách ly áp lực âm, nơi không khí có thể đi vào bên trong nhưng không thể thoát ra ngoài.

Xem thêm: nhc.40751340121200202-anoroc-hcid-ohp-iod-ed-3002-man-ut-ueihc-pad-neiv-hneb-hnis-ioh-iah-gnouht/nv.fefac

Comments:0 | Tags:No Tag

“Thượng Hải hồi sinh bệnh viện 'đắp chiếu' từ năm 2003 để đối phó dịch corona”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools