vĐồng tin tức tài chính 365

Rớt nước mắt cảnh cụ ông nhiễm Covid-19 đút thức ăn cho vợ

2020-02-16 11:13
Rớt nước mắt cảnh cụ ông nhiễm Covid-19 đút thức ăn cho vợĐoạn video cảm động ghi lại cảnh cụ ông 87 tuổi đút thức ăn cho vợ (cả hai đều nhiễm virus corona chủng mới – Covid-19) tại Trung Quốc đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Xem thêm: nhc.89734000161200202-ov-ohc-na-cuht-tud-91-divoc-meihn-gno-uc-hnac-tam-coun-tor/nv.fefac

Comments:0 | Tags:No Tag

“Rớt nước mắt cảnh cụ ông nhiễm Covid-19 đút thức ăn cho vợ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools