vĐồng tin tức tài chính 365

Tăng tốc thanh toán số, hướng đến xã hội không tiền mặt

2020-02-16 11:10
Vài năm gần đây, với sự phát triển của internet và các thiết bị điện tử, hành vi tiêu dùng đã có nhiều thay đổi, việc nộp học phí, tiền điện, nước... đã chuyển dần sang thanh toán không dùng tiền mặt.

Xem thêm: lmth.547741/AsgvTnSbaZ4/3~/iom-nit/swenb/r~/moc.elgoog.yxorpdeef

Comments:0 | Tags:No Tag

“Tăng tốc thanh toán số, hướng đến xã hội không tiền mặt”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools