vĐồng tin tức tài chính 365

Giá gà rẻ hơn rau vẫn khó tiêu thụ

2020-02-16 11:09

Giá mỗi kg gà trắng còn 10.000 đồng nhưng vẫn khó bán, chủ yếu do dịch Covid-19, các bếp ăn tập thể trường học, doanh nghiệp chưa hoạt động trở lại.

Xem thêm: lmth.0285504-uht-ueit-ohk-nav-uar-noh-er-ag-aig/hnaod-hnik/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Giá gà rẻ hơn rau vẫn khó tiêu thụ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools