vĐồng tin tức tài chính 365

Tài xế taxi cướp tài sản của du khách Hàn Quốc ở Hà Nội

2020-02-16 10:59
VOV.VN -Nguyễn Xuân Hưng lái xe taxi chở hai du khách người Hà Quốc nhưng đã dùng dao khống chế cướp điện thoại và tiền của khách.

Xem thêm: vov.7390101-ion-ah-o-couq-nah-hcahk-ud-auc-nas-iat-pouc-ixat-ex-iat/taul-pahp/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Tài xế taxi cướp tài sản của du khách Hàn Quốc ở Hà Nội”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools