vĐồng tin tức tài chính 365

Dừng thí điểm xe công nghệ, mở ra cơ hội mới

2020-02-19 17:40
(TBKTSG Online) - Từ ngày 1-4, các ứng dụng xe công nghệ sẽ chính thức dừng thí điểm tại 5 tỉnh thành và triển khai hoạt động kinh doanh theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP. Các hãng xe công nghệ như Grab, FastGo, Be, Vato... sẽ tận dụng cơ hội này ra sao khi được phép mở rộng hoạt động ra nhiều tỉnh thành khác.

Xem thêm: lmth.iom-ioh-oc-ar-om-ehgn-gnoc-ex-meid-iht-gnud/543003/nv.semitnogiaseht.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Dừng thí điểm xe công nghệ, mở ra cơ hội mới”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools