vĐồng tin tức tài chính 365

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc mở đường dây nóng bảo hộ công dân

2020-02-23 21:38
TTO - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã chủ động khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam tại Hàn Quốc trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có dấu hiện tăng nhanh tại đây.

Xem thêm: mth.82860910232200202-nad-gnoc-oh-oab-gnon-yad-gnoud-om-couq-nah-iat-man-teiv-nauq-us-iad/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc mở đường dây nóng bảo hộ công dân”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools