vĐồng tin tức tài chính 365

Nhóm du khách không đồng ý cách ly được đưa về lại Hàn Quốc

2020-02-26 05:41
Hôm qua 25.2, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã họp bàn, tìm cơ sở cách ly phù hợp với nhóm 20 du khách Hàn Quốc, 2 du khách Thái Lan.

Xem thêm: lmth.4757811-couq-nah-ial-ev-aud-coud-yl-hcac-y-gnod-gnohk-hcahk-ud-mohn/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Nhóm du khách không đồng ý cách ly được đưa về lại Hàn Quốc”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools