vĐồng tin tức tài chính 365

Thủ tướng yêu cầu sớm có sandbox cho ví điện tử, eKYC, P2P…

2020-02-28 11:42
Trong Quyết định số 283/QĐ-TTg vừa ban hành phê duyệt Đề án "Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025", Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu NHNN xây dựng khung khổ thử nghiệm (regulatory sandbox) cho các dịch vụ tài chính, ngân hàng trên nền tảng công nghệ thông tin.

Xem thêm: lmth.205613-p2p-cyke-ut-neid-iv-ohc-xobdnas-oc-mos-uac-uey-gnout-uht/hcet-nif/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags: p2p

“Thủ tướng yêu cầu sớm có sandbox cho ví điện tử, eKYC, P2P…”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools