vĐồng tin tức tài chính 365

Quốc hội Mỹ phê chuẩn 1 tỷ USD để nhà mạng nông thôn chia tay Huawei

2020-02-28 15:22
Thượng viện Mỹ đã thông qua khoản ngân sách 1 tỷ USD trả cho các nhà mạng viễn thông ở nông thôn để thay thế việc sử dụng thiết bị mạng của Huawei và ZTE.

Xem thêm: lmth.525613-iewauh-yat-aihc-noht-gnon-gnam-ahn-ed-dsu-yt-1-nauhc-ehp-ym-ioh-couq/aoh-os/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Quốc hội Mỹ phê chuẩn 1 tỷ USD để nhà mạng nông thôn chia tay Huawei”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools