vĐồng tin tức tài chính 365

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhẹ 30 tỷ đồng trong phiên 7/2

2024-02-08 05:47

Trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 37,62 triệu đơn vị, tổng giá trị 1.155,43 tỷ đồng, giảm 22,24% về khối lượng và 21,64% về giá trị so với phiên hôm qua (ngày 6/2).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 36,82 triệu đơn vị, giá trị 1.165,79 tỷ đồng, cùng giảm hơn 38% cả về khối lượng và giá trị so với phiên trước.

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 803.710 đơn vị, trong khi phiên trước đó bán ròng 11,48 triệu đơn vị; tổng giá trị vẫn là bán ròng 10,36 tỷ đồng, giảm 97,46% so với phiên trước.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VND với khối lượng 6,98 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 158,43 tỷ đồng. Tiếp theo là CTG được mua ròng 2,89 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 103,21 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu NVL với khối lượng 4,67 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 80,8 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào 512.240 đơn vị, giá trị đạt 19,96 tỷ đồng, giảm 74,87% về lượng và 75,39% về giá trị so với phiên trước đó.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 2,27 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 42,01 tỷ đồng, giảm 69,9% về lượng và 74,2% về giá trị so với phiên trước.

Do đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 1,75 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 22,05 tỷ đồng, giảm 68% về lượng và 73% về giá trị so với phiên trước.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC với khối lượng 277.590 đơn vị, tương ứng giá trị mua ròng đạt 15,59 tỷ đồng.

Trong khi đó, SHS vẫn bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 1,04 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 18,31 tỷ đồng. Tiếp theo là CEO bị bán ròng 322.370 đơn vị, giá trị đạt 6,9 tỷ đồng và MBS bị bán ròng 131.700 đơn vị, giá trị đạt 3,54 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào 241.200 đơn vị, giá trị đạt 7 tỷ đồng, giảm 70,65% về lượng và 80% về giá trị so với phiên trước.

Mặt khác, khối này bán ra 186.250 đơn vị, giá trị đạt 5,06 tỷ đồng, giảm 69% về lượng và 78,53% về giá trị so với phiên trước đó.

Do đó, phiên này khối ngoại đã mua ròng 54.950 đơn vị, giá trị mua ròng 1,94 tỷ đồng, giảm 74,97% về lượng và 82,95% về giá trị so với phiên trước.

Hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu LTG với khối lượng 61.500 đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 1,66 tỷ đồng.

Ngược lại, khối này bán ròng mạnh nhất MCH với giá trị đạt 1,33 tỷ đồng, còn lại đều chưa tới 1 tỷ.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 7/2, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 0,9 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 30,47 tỷ đồng, giảm mạnh so với phiên hôm qua ngày 6/2 bán ròng 16,75 triệu đơn vị, giá trị 478,22 tỷ đồng.

Xem thêm: lmth.601933tsop-27-neihp-gnort-gnod-yt-03-ehn-gnor-nab-iaogn-coun-ut-uad-ahn/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhẹ 30 tỷ đồng trong phiên 7/2”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools