vĐồng tin tức tài chính 365

Đầu tư Quốc tế Viettel (VGI): Cổ phiếu tăng gấp rưỡi, vợ Tổng giám đốc muốn bán hết cổ phần

2024-02-29 11:52

Giao dịch nhằm giải quyết tài chính cá nhân, dự kiến được thực hiện từ ngày 1/3 đến ngày 29/3, theo phương thức khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, bà Thanh Dung sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu VGI nào.

Trước đó, vào cuối năm 2023, bà Thanh Dung cũng đã đăng ký thoái vốn tại VGI nhưng bất thành, do không đạt được giá kỳ vọng.

Đáng chú ý, trên thị trường cổ phiếu VGI đã có đợt hồi phục mạnh mẽ trong hơn 1 năm qua. Nếu tính từ thời điểm đầu năm 2023 (ngày 2/1 đứng tại mức giá 21.700 đồng/CP), cổ phiếu VGI đã tăng tới xấp xỉ 50% khi đóng cửa phiên giao dịch 28/2/2024 tại mức giá 32.500 đồng/CP.

Tạm tính với mức thị giá hiện tại, bà Thanh Dung sẽ thu về khoảng 2,44 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu VGI.

Về hoạt động kinh doanh, Đầu tư Quốc tế Viettel đã ghi nhận kết quả kinh doanh quý IV/2023 ấn tượng với doanh thu đạt gần 7.564 tỷ đồng, tăng trưởng 25,44% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt gần 701 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 2.731 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2023, VGI ghi nhận doanh thu đạt 28.192,1 tỷ đồng, tăng trưởng 19,23%; tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.485 tỷ đồng, giảm 3,62% so với kết quả năm 2022.

Xem thêm: lmth.351043tsop-nahp-oc-teh-nab-noum-cod-maig-gnot-ov-iour-pag-gnat-ueihp-oc-igv-letteiv-et-couq-ut-uad/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Đầu tư Quốc tế Viettel (VGI): Cổ phiếu tăng gấp rưỡi, vợ Tổng giám đốc muốn bán hết cổ phần”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools