vĐồng tin tức tài chính 365

BIC Bắc Tây Nguyên chi trả hơn 800 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng vay vốn tại Gia Lai

2024-02-29 11:52
(ĐTCK) Công ty Bảo hiểm BIDV Bắc Tây Nguyên (BIC Bắc Tây Nguyên) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phố Núi (Chi nhánh BIDV Phố Núi) vừa trao hơn 800 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm người vay vốn (BIC Bình An) cho thân nhân khách hàng không may gặp rủi ro tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

Xem thêm: lmth.051043tsop-ial-aig-iat-nov-yav-gnah-hcahk-ohc-meih-oab-iol-neyuq-gnod-ueirt-008-noh-art-ihc-neyugn-yat-cab-cib/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

“BIC Bắc Tây Nguyên chi trả hơn 800 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng vay vốn tại Gia Lai”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools