vĐồng tin tức tài chính 365

Hà Nội đình chỉ công tác Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế

2021-02-23 07:25
Ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội, để phục vụ điều tra.

Xem thêm: lmth.4605431-et-hnik-tas-hnac-gnohp-gnourt-cat-gnoc-ihc-hnid-ion-ah/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hà Nội đình chỉ công tác Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools