vĐồng tin tức tài chính 365

TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 tại cơ sở kinh doanh ăn uống

2021-02-23 07:26
Trung tâm y tế Q.Bình Thạnh, TP.HCM tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên đối với chủ quán, nhân viên và thực khách tại một số cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn.

Xem thêm: lmth.8705431-gnou-na-hnaod-hnik-os-oc-iat-91-divoc-taos-mat-meihgn-tex-uam-yal-mchpt/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 tại cơ sở kinh doanh ăn uống”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools