vĐồng tin tức tài chính 365

TP.HCM mở rộng lấy mẫu ngẫu nhiên xét nghiệm Covid-19

2021-02-24 06:11
Hệ thống y tế TP.HCM đồng loạt triển khai nhiều biện pháp lấy mẫu ngẫu nhiên nơi công cộng và sẽ lấy mẫu tất cả đối tượng để xét nghiệm Covid-19, nhằm chủ động tầm soát để phòng chống dịch.

Xem thêm: lmth.8155431-91-divoc-meihgn-tex-neihn-uagn-uam-yal-gnor-om-mchpt/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“TP.HCM mở rộng lấy mẫu ngẫu nhiên xét nghiệm Covid-19”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools