vĐồng tin tức tài chính 365

Thuốc lá điện tử độc hại bán như 'rau': Cần chế tài mạnh tay

2021-02-24 06:11
Hút thuốc lá điện tử có thể gây nghiện và gặp các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, như: bệnh tim mạch, ung thư... Do vậy, sử dụng thuốc lá điện tử, đặc biệt với thế hệ trẻ, sẽ gây nhiều hệ lụy về sau.

Xem thêm: lmth.4725431-yat-hnam-iat-ehc-nac-uar-uhn-nab-iah-cod-ut-neid-al-couht/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Thuốc lá điện tử độc hại bán như 'rau': Cần chế tài mạnh tay”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools