vĐồng tin tức tài chính 365

Số lượng đại biểu Quốc hội khóa 15 phân bổ cho 63 tỉnh, thành ra sao?

2021-02-26 11:26
Dự kiến số lượng đại biểu Quốc hội khóa 15 phân bổ cho 63 tỉnh, thành trong cả nước có những thay đổi so với khóa 14.

Xem thêm: lmth.9846431-oas-ar-hnaht-hnit-36-ohc-ob-nahp-51-aohk-ioh-couq-ueib-iad-gnoul-os/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Số lượng đại biểu Quốc hội khóa 15 phân bổ cho 63 tỉnh, thành ra sao?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools