vĐồng tin tức tài chính 365

Hiện thực hóa 2 hệ thống quản lý công dân bằng điện tử

2021-02-26 11:26
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hôm qua 25.2 đã khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân do Bộ Công an tổ chức.

Xem thêm: lmth.1366431-ut-neid-gnab-nad-gnoc-yl-nauq-gnoht-eh-2-aoh-cuht-neih/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hiện thực hóa 2 hệ thống quản lý công dân bằng điện tử”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools