vĐồng tin tức tài chính 365

Bà Rịa-Vũng Tàu: Cấp phép khai thác khoáng sản còn thiếu sót

2023-03-06 19:59

Theo kết luận, việc cấp phép khai thác các điểm mỏ đã giải quyết nhu cầu nguyên vật liệu để phát triển cơ sở hạ tầng cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những năm qua.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, qua thanh tra đã phát hiện công tác phối hợp giữa các Sở ngành và địa phương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã để xảy ra một số tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước và sai phạm của các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị, chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo Sở TN&MT, Xây dựng, KH&ĐT trong quá trình thẩm định dự án đầu tư và hồ sơ cấp phép có trách nhiệm xem xét đầy đủ các yếu tố đảm bảo triển khai hoạt động khai thác khoáng sản.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Cấp phép khai thác khoáng sản còn thiếu sót ảnh 1

Khai thác tại một mỏ khoáng sản của Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: KN

Giao Sở TN&MT chủ trì phối hợp các sở ngành, địa phương (trừ TP Vũng Tàu) tham mưu biện pháp xử lý đối với 26/33 điểm mỏ đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhưng chưa phù hợp về quy hoạch xây dựng; không đảm bảo thành phần hồ sơ, nguyên tắc và điều kiện cấp giấy phép khai thác.

Phối hợp với Cục Thuế có kế hoạch thanh tra hoặc kiểm tra, rà soát, xác định trữ lượng, loại khoáng sản thực tế đã khai thác từ khi được cấp phép đến khi đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép, chuyển nhượng quyền khai thác; nghĩa vụ thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác tại một số điểm mỏ...

Cùng các sở ngành, địa phương kiểm tra, rà soát và xử lý 20/33 trường hợp chưa đưa mỏ vào hoạt động khai thác, tạm ngừng hoạt động khai thác, chưa triển khai thực hiện khai thác toàn bộ diện tích đất đã cấp giấy phép khai thác; có biện pháp xử lý 9 điểm mỏ đã được cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, chuyển nhượng quyền khai thác...

Bà Rịa-Vũng Tàu: Cấp phép khai thác khoáng sản còn thiếu sót ảnh 2

Thanh tra tỉnh kiến nghị nhiều vấn đề để việc chấp hành quy định pháp luật về cấp phép khai thác khoáng sản đúng và hiệu quả. Ảnh: KN

Đề xuất tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp sở ban ngành, trên cơ sở đề xuất của các địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát quy hoạch xây dựng tại các điểm mỏ.

Nghiên cứu có giải pháp cập nhật cho phù hợp với các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khoáng sản và đảm bảo quy hoạch xây dựng phù hợp giữa các cấp thẩm quyền đã phê duyệt; Xem xét loại bỏ các quy hoạch không phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội địa phương để đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan...

Về xử lý trách nhiệm, kiến nghị UBND tỉnh giao giám đốc các Sở ngành, địa phương liên quan tổ chức chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với những sai sót đã được chỉ ra qua công tác thanh tra.

T. KHÁNH

Xem thêm: lmth.907227tsop-tos-ueiht-noc-nas-gnaohk-caht-iahk-pehp-pac-uat-gnuv-air-ab/nv.olp

“Bà Rịa-Vũng Tàu: Cấp phép khai thác khoáng sản còn thiếu sót”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools