vĐồng tin tức tài chính 365

Đình chỉ hoạt động phát triển thuê bao mới nhà mạng vi phạm

2023-03-15 09:41

Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp viễn thông di động về việc đề nghị triển khai các giải pháp bảo đảm thuê bao phát triển mới, thuê bao được chuẩn hóa có thông tin thuê bao đúng quy định.

Theo đó, nhằm bảo đảm tính hiệu quả, đồng bộ của việc triển khai các giải pháp bảo đảm thuê bao phát triển mới, thuê bao được chuẩn hoá có thông tin thuê bao đúng quy định, Cục Viễn thông đề nghị các doanh nghiệp thực hiện công bố, đăng tải trên website của doanh nghiệp danh sách các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông (của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp trực tiếp uỷ quyền) tại từng tỉnh, thành phố theo quy định.

Đồng thời, các doanh nghiệp phải gửi danh sách các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông tại từng tỉnh, thành tới Sở TT&TT các tỉnh, thành phố tương ứng để phối hợp giám sát, kiểm tra và hoàn thành xong trong ngày 15-3-2023.

Đình chỉ hoạt động phát triển thuê bao mới nhà mạng vi phạm ảnh 1

Văn bản đề nghị triển khai các giải pháp bảo đảm thuê bao phát triển mới. Ảnh: VT

Văn bản cũng cho biết, Cục Viễn thông sẽ phối hợp với các Sở TT&TT tổ chức giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các doanh nghiệp đặc biệt với việc phát triển thuê bao mới.

"Báo cáo lãnh đạo Bộ TT&TT xử lý nghiêm, bao gồm việc đề nghị đình chỉ hoạt động phát triển thuê bao mới đối với các doanh nghiệp vi phạm, nhất là các hành vi cung cấp dịch vụ cho thuê bao phát triển mới có thông tin thuê bao không đầy đủ hoặc không chính xác; bán và lưu thông trên thị trường SIM thuê bao đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động cho SIM thuê bao" – văn bản Cục Viễn thông nêu rõ.

Trước đó, tại cuộc họp về kế hoạch triển khai chuẩn hóa thông tin thuê bao vào ngày 13-3, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, việc chuẩn hóa được thực hiện theo khoản 8 Điều 1 của Nghị định 49 về lĩnh vực viễn thông di động. Các số điện thoại có thông tin chưa chuẩn, chưa trùng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ nhận được thông báo từ nhà mạng.

Nhà mạng sẽ gửi tin nhắn liên tục trong ít nhất năm ngày, mỗi ngày ít nhất một lần để yêu cầu cập nhật dữ liệu. Thuê bao bị dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều nếu không thực hiện sau 15 ngày nhận thông báo, dừng hai chiều nếu không thực hiện sau 15 ngày tiếp theo. 30 ngày sau đó, thuê bao không cập nhật sẽ bị chấm dứt hợp đồng.

Theo ông Nhã, việc thông báo sẽ được thực hiện đồng loạt từ 15-3-2023. Như vậy đến ngày 31-3, thuê bao không chuẩn hóa thông tin sẽ bị khóa một chiều.

VIẾT THỊNH

Xem thêm: lmth.049327tsop-mahp-iv-gnam-ahn-iom-oab-euht-neirt-tahp-gnod-taoh-ihc-hnid/nv.olp

“Đình chỉ hoạt động phát triển thuê bao mới nhà mạng vi phạm”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools