vĐồng tin tức tài chính 365

Dịch COVID-19 thổi bay hàng chục tỉ USD của top tỉ phú giàu nhất hành tinh

2020-03-03 18:17
Khối tài sản của những tỉ phú giàu nhất thế giới đang bị rung chuyển bởi dịch COVID-19 và đợt bán th

Xem thêm: odl.842887-hnit-hnah-tahn-uaig-uhp-it-pot-auc-dsu-it-cuhc-gnah-yab-ioht-91-divoc-hcid/nahn-hnaod-peihgn-hnaod/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Dịch COVID-19 thổi bay hàng chục tỉ USD của top tỉ phú giàu nhất hành tinh”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools