vĐồng tin tức tài chính 365

Phát hiện gần 30kg nghi sừng tê giác trên chuyến bay từ Hàn Quốc về Cần Thơ

2020-03-03 18:18
Trong chuyến bay từ Hàn Quốc về Cần Thơ , ông Sơn bị phát hiện trong kiện hành lý chứa gần 30kg ngh

Xem thêm: odl.723887-oht-nac-ev-couq-nah-ut-yab-neyuhc-nert-caig-et-gnus-ihgn-gk03-nag-neih-tahp/taul-pahp/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Phát hiện gần 30kg nghi sừng tê giác trên chuyến bay từ Hàn Quốc về Cần Thơ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools