vĐồng tin tức tài chính 365

Mua ấm chén và cờ tặng người dân: “Đây mới là đề án, chưa chi“

2020-03-03 22:02
Về kế hoạch trích 269 tỷ đồng tặng ấm chén và cờ cho người dân Hải Phòng, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, đây mới là đề án đưa ra, chưa chi.

Xem thêm: vov.2637101-ihc-auhc-na-ed-al-iom-yad-nad-iougn-gnat-oc-av-nehc-ma-aum/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Mua ấm chén và cờ tặng người dân: “Đây mới là đề án, chưa chi“”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools