vĐồng tin tức tài chính 365

G7 sử dụng mọi công cụ chính sách để giảm thiểu hậu quả của COVID-19

2020-03-03 22:11
G7 sẽ sử dụng tất cả các công cụ chính sách thích hợp để đạt tăng trưởng vững mạnh và lâu dài, cũng như đảm bảo chống lại những rủi ro từ dịch COVID-19".

Xem thêm: lmth.433941/UJYlIy-5RvD/3~/iom-nit/swenb/r~/moc.elgoog.yxorpdeef

Comments:0 | Tags:No Tag

“G7 sử dụng mọi công cụ chính sách để giảm thiểu hậu quả của COVID-19”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools