vĐồng tin tức tài chính 365

Dịch COVID-19: Hãy cùng bình tĩnh và vững tin

2020-03-07 19:56
Hoang mang, lo lắng, Hà Nội dường như không ngủ đêm 6/3 khi Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công bố trên địa bàn phường Trúc Bạch, quận Ba Đình có bệnh nhân mắc COVID-19.

Xem thêm: lmth.057941/g7jdtRzIzFf/3~/iom-nit/swenb/r~/moc.elgoog.yxorpdeef

Comments:0 | Tags:No Tag

“Dịch COVID-19: Hãy cùng bình tĩnh và vững tin”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools