vĐồng tin tức tài chính 365

New York Times: Đã gần 20 năm kể từ khi ngành hàng không toàn cầu đối diện với mối đe doạ sống còn, có thể mất sạch 113

2020-03-07 19:59
New York Times: Đã gần 20 năm kể từ khi ngành hàng không toàn cầu đối diện với mối đe doạ sống còn, có thể mất sạch 113 tỷ USD trong năm naySự sụt giảm đột ngột trong lưu lượng di chuyển bằng đường hàng không trên toàn cầu cho thấy những tác động đối với nền kinh tế do dịch bệnh có thể đang bước vào giai đoạn căng thẳng hơn.

Xem thêm: nhc.83735308160300202-yan-man-gnort-dsu-yt-311-hcas-tam-eht-oc-noc-gnos-aod-ed-iom-iov-neid-iod-uac-naot-gnohk-gnah-hnagn-ihk-ut-ek-man-02-nag-ad-semit-kroy-wen/nv.fefac

Comments:0 | Tags:No Tag

“New York Times: Đã gần 20 năm kể từ khi ngành hàng không toàn cầu đối diện với mối đe doạ sống còn, có thể mất sạch 113 ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools