vĐồng tin tức tài chính 365

Thượng viện Nga phê chuẩn sửa đổi hiến pháp

2020-03-11 21:22
Ngày 11/3, Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga đã thông qua dự luật do Tổng thống Vladimir Putin đệ trình về sửa đổi hiến pháp.

Xem thêm: lmth.171051/oTUtfF4Z_fh/3~/iom-nit/swenb/r~/moc.elgoog.yxorpdeef

Comments:0 | Tags:No Tag

“Thượng viện Nga phê chuẩn sửa đổi hiến pháp”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools