vĐồng tin tức tài chính 365

Sản lượng lợn tái đàn được đưa ra thị trường sẽ tăng từ tháng 3

2020-03-11 21:07
Bộ NN-PTNT vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về nguồn cung thịt lợn sau dịch tả lợn châu Phi cũng như tiến độ tái đàn lợn sau dịch để sớm hạ giá lợn hơi.

Xem thêm: lmth.5944911-3-gnaht-ut-gnat-es-gnourt-iht-ar-aud-coud-nad-iat-nol-gnoul-nas/hnaod-hnik-hnihc-iat/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Sản lượng lợn tái đàn được đưa ra thị trường sẽ tăng từ tháng 3”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools