vĐồng tin tức tài chính 365

Sẽ không còn lặp lại ca 'siêu lây nhiễm'

2020-03-17 11:47
TTO - Những người làm công tác phòng chống dịch nhìn nhận người dân Việt Nam hiện phối hợp rất tốt trong phòng chống dịch bệnh. Người dân có yếu tố dịch tễ hoặc nghi ngờ có triệu chứng của bệnh đã chủ động khai báo với các cơ quan chức năng.

Xem thêm: mth.21092457071300202-meihn-yal-ueis-ac-ial-pal-noc-gnohk-es/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Sẽ không còn lặp lại ca 'siêu lây nhiễm'”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools