vĐồng tin tức tài chính 365

TP.HCM sẵn sàng cấp nước cho miền Tây

2020-03-17 11:47
TTO - Trước mắt, dùng sà lan chở nước sạch đến vùng hạn mặn như Bến Tre, về lâu dài có thể xây dựng đường ống cấp nước đưa nước về miền Tây để giải quyết căn cơ vấn đề thiếu nước ngọt tại đây.

Xem thêm: mth.32642529071300202-yat-neim-ohc-coun-pac-gnas-nas-mch-pt/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“TP.HCM sẵn sàng cấp nước cho miền Tây”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools