vĐồng tin tức tài chính 365

Phụ nữ vùng biên may hàng ngàn khẩu trang vải phát miễn phí cho dân

2020-03-17 11:47
TTO - Người có vải góp vải, người biết cắt may góp sức, còn lại thì phụ những công đoạn kết quai, ráp vải, giặt, ủi. 'Xưởng sản xuất' khẩu trang vùng biên tại thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp đang làm ra cả ngàn khẩu trang vải miễn phí mỗi ngày.

Xem thêm: mth.46925131261300202-nad-ohc-ihp-neim-tahp-iav-gnart-uahk-nagn-gnah-yam-neib-gnuv-un-uhp/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Phụ nữ vùng biên may hàng ngàn khẩu trang vải phát miễn phí cho dân”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools