vĐồng tin tức tài chính 365

Trộm đột nhập UBND xã lúc nửa đêm, lấy đi hàng chục triệu đồng

2020-03-19 06:27
VOV.VN -Nửa đêm kẻ gian đột nhập vào UBND xã Nghĩa Lộc, phá khóa phòng kế toán, phó chủ tịch, lấy cắp khoảng 30 triệu đồng.

Xem thêm: vov.4373201-gnod-ueirt-cuhc-gnah-id-yal-med-aun-cul-ax-dnbu-pahn-tod-mort/taul-pahp/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Trộm đột nhập UBND xã lúc nửa đêm, lấy đi hàng chục triệu đồng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools