vĐồng tin tức tài chính 365

Dịch COVID-19 ngày 18-3: Ý có thêm 475 người chết, cao kỷ lục trong một ngày

2020-03-19 06:03
TTO - Ý đang là tâm dịch COVID-19 ở Châu Âu, ghi nhận thêm 475 ca tử vong trong ngày 18-3. Đây cũng là ngày có số người chết nhiều nhất ở nước này.

Xem thêm: mth.23885335091300202-yagn-tom-gnort-cul-yk-oac-tehc-iougn-574-meht-oc-y-3-81-yagn-91-divoc-hcid/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Dịch COVID-19 ngày 18-3: Ý có thêm 475 người chết, cao kỷ lục trong một ngày”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools