vĐồng tin tức tài chính 365

Nóng 24h: Thủ đoạn tàn nhẫn của nhóm trộm hơn 100 con chó ở Nghệ An

2020-03-19 05:32
VOV.VN -Thủ đoạn của nhóm này là đi xe máy thả bả chó, sau khi chó, mèo ăn bả chết, chúng quay lại thu gom vào bao tải rồi đưa đi tiêu thụ.

Xem thêm: vov.4963201-na-ehgn-o-ohc-noc-001-noh-mort-mohn-auc-nahn-nat-naod-uht-h42-gnon/taul-pahp/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Nóng 24h: Thủ đoạn tàn nhẫn của nhóm trộm hơn 100 con chó ở Nghệ An”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools