vĐồng tin tức tài chính 365

Hàng loạt chuỗi nhà hàng tạm đóng cửa chờ qua dịch

2020-03-19 03:50

Doanh thu của các chuỗi F&B ở TP HCM, Hà Nội đang giảm một nửa, không ít đã phải tạm đóng một vài nhà hàng để bớt lỗ.

Xem thêm: lmth.5210704-hcid-auq-ohc-auc-gnod-mat-gnah-ahn-iouhc-taol-gnah/hnaod-hnik/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hàng loạt chuỗi nhà hàng tạm đóng cửa chờ qua dịch”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools