vĐồng tin tức tài chính 365

Bị vây bắt, “ông trùm” ma túy khiến 1 trinh sát bị thương

2020-03-22 19:56
Bị vây bắt, Vừ Bá Dơ dùng súng, dao nhọn tấn công lại lực lượng chức năng khiến 1 trinh sát trong ban chuyên án bị thương.

Xem thêm: vov.7655201-gnouht-ib-tas-hnirt-1-neihk-yut-am-murt-gno-tab-yav-ib/taul-pahp/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Bị vây bắt, “ông trùm” ma túy khiến 1 trinh sát bị thương”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools