vĐồng tin tức tài chính 365

Triệu tập nam thanh niên đăng tin xuyên tạc khu cách ly dịch Covid-19

2020-03-22 19:56
H. lên mạng đăng tải những thông tin xuyên tạc về khu cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại Hà Tĩnh khiến dư luận hoang mang.

Xem thêm: vov.0755201-91divoc-hcid-yl-hcac-uhk-cat-neyux-nit-gnad-nein-hnaht-man-pat-ueirt/taul-pahp/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Triệu tập nam thanh niên đăng tin xuyên tạc khu cách ly dịch Covid-19”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools