vĐồng tin tức tài chính 365

Nhận thêm 3 tàu mới trong năm 2024, Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) lên kế hoạch lợi nhuận đi lùi

2024-03-01 07:00
Nhận thêm 3 tàu mới trong năm 2024, Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) lên kế hoạch lợi nhuận đi lùi

Trong năm 2024, Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An lên kế hoạch tổng doanh thu 3.502,6 tỷ đồng, tăng 31,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 344,3 tỷ đồng, giảm 10,5% so với thực hiện trong năm 2023. Trong đó, tổng sản lượng dự kiến là 1,4 triệu TEU, tăng 30,2% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2023, Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An ghi nhận doanh thu đạt 2.612,69 tỷ đồng, giảm 18,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 371,2 tỷ đồng, giảm 64,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã quyết định hạ kế hoạch kinh doanh năm 2023. Trong đó, tổng doanh thu về 2.668,77 tỷ đồng, giảm 9,8% so với kế hoạch đã thông qua đầu năm, tương ứng giảm 291,2 tỷ đồng; và lợi nhuận sau thuế quyết định giảm 18,7% so với kế hoạch đầu năm, tương ứng giảm 92 tỷ đồng, về 400 tỷ đồng.

Như vậy, với việc hạ kế hoạch lợi nhuận về 400 tỷ đồng, kết thúc năm 2023, Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An vẫn không hoàn thành kế hoạch khi chỉ hoàn thành 92,8% so với kế hoạch lãi 400 tỷ đồng, và chỉ hoàn thành 75,4% so với kế hoạch đầu năm lãi 492 tỷ đồng.

Quay trở lại với kế hoạch năm tài chính mới, trong năm 2024, Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An cho biết, sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm, làm việc và thương thảo với các đối tác là các định chế tài chính, các nhà đầu tư nước ngoài để thu xếp nguồn vốn cho các con tàu container đóng mới sẽ nhận bàn giao trong năm 2024.

Trong đó, theo kế hoạch năm 2024, Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An sẽ nhận thêm 3 tàu đóng mới.

Điểm đáng lưu ý, trong năm 2023, Công ty Hải An đã nhận bàn giao tàu container 1.800 TEU đóng mới đầu tiên tại Nhà máy đóng tàu Hoàng Hải - Trung Quốc, tàu mang tên Haian Alfa, đây là tàu đầu tiên trong số bốn tàu đóng mới mà Công ty đã ký kết với Huanghai Shipbuilding.

Như vậy, sau khi nhận thêm tàu mới, tính tới cuối năm 2023, đội tàu của Công ty Hải An nâng lên 12 chiếc, sức chở gần 18.000 TEU.

Ngoài ra, ngày 20/3 sắp tới, Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An cũng sẽ chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội dự kiến tổ chức giữa cuối tháng 4/2024 đến đầu tháng 5/2024 tại TP. Hải Phòng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/2, cổ phiếu HAH giảm 750 đồng, về 41.950 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm: lmth.281043tsop-iul-id-nauhn-iol-hcaoh-ek-nel-hah-na-iah-od-pex-av-iat-nav-4202-man-gnort-iom-uat-3-meht-nahn/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Nhận thêm 3 tàu mới trong năm 2024, Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) lên kế hoạch lợi nhuận đi lùi”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools