vĐồng tin tức tài chính 365

«No Previous
No Next

Đi mua điện thoại, thanh niên bị người lạ đâm gục trong cửa hàng

2019-03-30 06:58
Đi mua điện thoại, thanh niên bị người lạ đâm gục trong cửa hàng
Đang mua điện thoại trong cửa hàng Thế giới di động ở Tây Ninh, thanh niên bất ngờ bị người lạ dùng hung khí đâm gục.

Xem thêm: ah-auc-gnort-cug-mad-al-iougn-ib-nein-hnaht-iaoht-neid-aum-id/us-hnih-hnin-na/nv.moc.h42.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đi mua điện thoại, thanh niên bị người lạ đâm gục trong cửa hàng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools