vĐồng tin tức tài chính 365

Tổ chức Cà phê Quốc tế thúc đẩy giá cà phê toàn cầu

2019-03-30 07:30
<a href="https://bnews.vn//to-chuc-ca-phe-quoc-te-thuc-day-gia-ca-phe-toan-cau/117138.html"><img width=180 height=120 src="https://image.bnews.vn//MediaUpload/Thumb/2019/03/30/180946-154142-dak-nong-chu-trong-che-bien-nang-cao-chat-luong-ca-phe.jpg" ></a>Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) ngày 29/3 đã đưa ra những biện pháp nhằm thúc đẩy giá cà phê toàn cầu.</br><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/bnews/tin-moi/~4/NlzfSWC_mSQ" height="1" width="1" alt=""/>

Xem thêm: lmth.831711/QSm_CWSfzlN/3~/iom-nit/swenb/r~/moc.elgoog.yxorpdeef

Comments:0 | Tags:No Tag

“Tổ chức Cà phê Quốc tế thúc đẩy giá cà phê toàn cầu”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools