vĐồng tin tức tài chính 365

“Cơn lốc” Covid-19 cuốn hơn 40.000 doanh nghiệp khỏi thị trường quý I/2021

2021-03-29 17:30

Cũng trong quý I/2021, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, có 40.300 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó có 23.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm trước; 11.300 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 7,3% và 5.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 26,4%. Tính ra trung bình mỗi tháng có 13.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, vượt xa con số của năm 2020 là 8.475 doanh nghiệp rút khỏi thị trường mỗi tháng.Điều đáng nói đây phần lớn là doanh nghiệp trẻ, quy mô nhỏ, dễ bị ảnh hưởng do tác động tiêu cực từ bên ngoài. 

Bên cạnh đó, trong 3 tháng đầu năm 2021 cũng có 29.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập,  14.700 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm lần lượt 1,4% và 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đầu năm  đạt 15,3 tỉ đồng, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo một cuộc khảo sát của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện và công bố vào 3/2021, trong năm 2020 số lượng doanh nghiệp rút khỏi thị trường đạt mức kỷ lục là hơn 100.000 doanh nghiệp, tăng 14% so với năm trước. Cuộc khảo sát cũng cho thấy có tới 87,2% doanh nghiệp tại Việt Nam bị ảnh hưởng tiêu cực bởi Covid-19 trong năm 2020.

Qua số liệu trên có thể thấy ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp rất nặng nề, điều này phản ánh qua việc số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường còn cao, đặc biệt là các ngành nghề liên quan tới du lịch, lĩnh vực có sự tác động rất lớn đến nhiều ngành nghề dịch vụ khác.

Khảo sát của VCCI và WB ghi nhận rằng đa số doanh nghiệp mong muốn Chính phủ tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch bệnh, kéo dài chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, giãn thuế, gia hạn nộp thuế, giảm gia hạn các khoản đóng bảo hiểm xã hội và các chi phí khác trong năm 2021 và 2022.

Theo giới phân tích dự báo với tình dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng đến hầu hết các ngành nghề trong nền kinh tế thì khả năng số doanh nghiệp rời thị trường sẽ tiếp tục tăng cao, nếu các chính sách hỗ trợ không kịp thời và nhanh chóng đi vào thực tế.

 PHƯƠNG LY

Xem thêm: lmth.129905a-1202-i-yuq-gnourt-iht-ior-peihgn-hnaod-000-04-noh-nouc-91divoc-col-noc/nv.nitaudiougn.www

Comments:0 | Tags:No Tag

““Cơn lốc” Covid-19 cuốn hơn 40.000 doanh nghiệp khỏi thị trường quý I/2021”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools