vĐồng tin tức tài chính 365

Từ Cần Thơ qua An Giang trộm mai kiểng để mua ma túy

2021-03-30 09:39
Chỉ trong thời gian ngắn, nam thanh niên 17 tuổi ngụ Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ đã qua An Giang thực hiện nhiều vụ trộm mai kiểng để bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Xem thêm: lmth.2901631-yut-am-aum-ed-gneik-iam-mort-gnaig-na-auq-oht-nac-ut/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Từ Cần Thơ qua An Giang trộm mai kiểng để mua ma túy”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools