vĐồng tin tức tài chính 365

Truy nã đặc biệt bị can giết người vì nhìn trộm bạn gái đi vệ sinh

2021-03-30 09:39
Trong lúc qua mời bia Tú, Dũng nghe Tú kể chuyện bạn gái Tú đi vệ sinh bị khách nhậu nhìn trộm. Dũng cùng Tú trả thù, gây ra vụ án mạng.

Xem thêm: lmth.1901631-hnis-ev-id-iag-nab-mort-nihn-iv-iougn-teig-nac-ib-teib-cad-an-yurt/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Truy nã đặc biệt bị can giết người vì nhìn trộm bạn gái đi vệ sinh”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools