vĐồng tin tức tài chính 365

Bình Phước: Tìm thấy 28 hài cốt liệt sĩ tại ấp Măng Cải

2021-03-30 09:40
Sau 3 tuần tìm kiếm, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K72 đã tìm thấy và quy tập 28 hài cốt liệt sĩ tại ấp Măng Cải.

Xem thêm: lmth.9601631-iac-gnam-pa-iat-is-teil-toc-iah-82-yaht-mit-couhp-hnib/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Bình Phước: Tìm thấy 28 hài cốt liệt sĩ tại ấp Măng Cải”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools