vĐồng tin tức tài chính 365

Ai 'bảo kê' bãi xe lấn chiếm hàng ngàn mét vuông sông?: Mỗi lần kiểm tra, nhà xe đều biết trước!

2021-03-31 05:57
Trả lời câu hỏi về dư luận cho rằng bãi xe trá hình tồn tại nhiều năm là vì được bảo kê, bà Diễm nói: 'Lãnh đạo quận và Phòng quản lý đô thị quận hoàn toàn không có bảo kê. Đoàn kiểm tra còn bị đánh nữa mà...'

Xem thêm: lmth.7741631-court-teib-ued-ex-ahn-art-meik-nal-iom-gnos-gnouv-tem-nagn-gnah-meihc-nal-ex-iab-ek-oab-ia/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Ai 'bảo kê' bãi xe lấn chiếm hàng ngàn mét vuông sông?: Mỗi lần kiểm tra, nhà xe đều biết trước!”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools