vĐồng tin tức tài chính 365

Bức xúc xuất tiền tỉ cưỡng chế công trình phục vụ khách Trung Quốc không phép

2021-03-31 05:57
Rất nhiều bạn đọc Thanh Niên bày tỏ bức xúc về việc UBND tỉnh Khánh Hòa phải bổ sung gần 10 tỉ đồng ngân sách cho UBND TP.Nha Trang cưỡng chế các công trình nhà xưởng xây dựng không phép chuyên phục vụ cho khách Trung Quốc.

Xem thêm: lmth.4931631-pehp-gnohk-couq-gnurt-hcahk-uv-cuhp-hnirt-gnoc-ehc-gnouc-it-neit-taux-cux-cub/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Bức xúc xuất tiền tỉ cưỡng chế công trình phục vụ khách Trung Quốc không phép”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools